FIBA spelregelboek

Via deze link kun je het verkorte spelregelschema vinden van de NBB.

 

Bekijk hier het officiële spelregelboek van de FIBA

 

Basketball Masterz

Echte basketballers beheersen de regels. Samen streven wij naar een veiliger sportklimaat. NOC*NSF en de sportbonden zoals de NBB trekken gezamenlijk op om Sportiviteit en respect bevorderen. Een van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is het vergroten van de spelregelkennis. Om deze kennis onder de sporters te bevorderen, is er de introductie van 'Masterz'.

 

Haal je spelregelbewijs: www.basketballmasterz.nl

 

Via deze officiële NBB-site leren jeugdspelers (en alle andere basketballers) op een aantrekkelijke én effectieve manier de spelregels beter begrijpen.
Met hulp van deze site leren basketballers, al van jongs af aan, ook de regels beter accepteren en juist toe te passen tijdens de wedstrijd. Dit leidt tot meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. Bovendien brengt het beheersen van de regels voor hun team de winst dichter bij!