Algemene voorwaarden

Leden van E.B.C.G. dienen zich te houden aan de afspraken zoals genoemd in de statuen en dienen zicht te gedragen zoals aangegeven op de pagina sportiviteit en respect.