Disclaimer

De Eerste Basketball Club Geldrop, hierna te noemen E.B.C.G., verleent u hierbij toegang tot www.ebcg.nl 

De informatie op www.ebcg.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding door het bestuur van E.B.C.G..

 

Privacy Policy

Voor meer informatie over de omgang met gegevens door E.B.C.G. en op www.ebcg.nl zie onze Privacy Policy

 

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.ebcg.nl aangeboden activiteiten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie. Deze activiteiten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van E.B.C.G.. In het bijzonder zijn alle contributies op www.ebcg.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf (deels) inhoud plaatsen op www.ebcg.nl. E.B.C.G. oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. E.B.C.G. zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

 

Algemene Voorwaarden

Leden van E.B.C.G. dienen zich te houden aan de afspraken zoals genoemd in de statuten en dienen zicht te gedragen zoals aangegeven in onze visie over sportiviteit en respect.