Contributie

Bij E.B.C.G. wordt getraint van september tot in juni! De onderstaande bedragen voor de contributie zijn inclusief toeslagen, door het vervullen van taken kun je een deel hiervan terugverdienen.

 

De contributie is afhankelijk van trainingsduur en het team waarin je traint of speelt. Als je speelt en traint bij twee teams, dan betaal je de contributie van het team waarin je bent ingeschreven bij de Nederlandse Basketball Bond. De contributie is gebaseerd op anderhalf uur training per week (of één uur voor U10 en U12) onder begeleiding van een trainer en deelname aan wedstrijden (muv U10 en de recreanten) in competitie van de Nederlandse Basketball Bond (NBB).

 

 

Contributie per 01-01-2024

 

Per maand (9 x)

Team heren senioren, U22

€ 29,50

Teams U14, U16, U18 en U20

€ 25,50

Team U12

€ 19,50

Team U10 (recreant)

€ 19,00

Recreanten

€ 19,50

 

De contributie wordt 9 keer per jaar via automatische incasso geïnd (maanden september tot en met mei). De incasso is gebaseerd op vooruitbetaling van de contributie voor de volgende maand. Als je het niet eens bent met de afschrijving heb je 30 dagen de tijd om de afschrijving ongedaan te maken. Wil je de incasso stoppen dan kan dit via je bank. Neem in deze gevallen ook contact op met de penningmeester. 

 

Ons rekeningnummer is: NL73 INGB 0003 5386 24 ten name van E.B.C.G. te Geldrop.

 

Toeslagen
Voor het fluiten, het zaalwachten en het tafelen brengt E.B.C.G. een toeslag in rekening. De toeslag is een deel van de contributie. De toeslag wordt niet in rekening gebracht bij de recreanten. Aan het eind van het seizoen wordt aan mensen die taken, zoals fluiten, zaalwachten en tafelen hebben verricht een vergoeding betaald. De uitbetaling van de vergoeding vindt plaats aan het eind van de competitie, in juni. Als je taken hebt verricht, die door de bond vergoed worden, vindt de uitbetaling aan het eind van het seizoen plaats.

 

Tegemoetkoming in de gemaakte kosten
Iedere vrijwilliger krijgt op het einde van het seizoen een vergoeding. Voor meer informatie hierover zie vergoedingen. Ook voor een cursus is een onkostenvergoeding mogelijk afhankelijk van de kosten. De bedragen hiervoor zijn vastgesteld door het bestuur.


Blessure, ziekte of stage

In geval van blessure, een ziekte of een stage kan de contributie stilgelegd worden. Je moet dan per e-mail een verzoek indienen bij het bestuur. Het bestuur beslist of de contributie stop gezet wordt.

 

Het beëindigen van het lidmaatschap

Voor het beeindigen van het lidmaatschap zie deze pagina.

 

Schuldvrijverklaring

Als je bij E.B.C.G. stopt met basketbal kun je een schuldvrijverklaring krijgen van de penningmeester. Neem daarvaar contact met ons op.

 

Zoeken

Gebruik onderstaand veld om te zoeken binnen onze website.

 

 

Ook basketballen?

Lijkt het je ook leuk om te basketballen? Je bent van harte welkom om een keer mee te trainen! Wij trainen bij EBCG op woensdag, donderdag of vrijdag. Meldt je aan bij de ledenadministratie via het contactformulier, om te kijken met welk team je een paar keer mee kan trainen.

 

Vragen?

Heb je vragen of wil je in contact met ons komen? Vul dan het contactformulier in.