Verzekering

E.B.C.G. heeft twee collectieve verzekeringen voor leden en vrijwilligers.

 

Leden 

De collectieve ongevallenverzekering bij de NBB. Alle schades dienen binnen 48 uur gemeld te worden bij de afdeling schadebehandeling van Sijtsma-Assurantiën b.v. Het telefoonnummer is 0318-550581. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Met melding van datum, toedracht, naam betrokkenen en geschat schadebedrag heeft u dan aan de meldingsplicht voldaan.

 

Na de melding krijgt u een schadeformulier toegestuurd welke u na volledige invulling aan Sijtsma-Assurantiën kunt retourneren. Originele nota's en een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier zijn voorwaarde voor een correcte afhandeling. Verzekeringnemer is de Vereniging Nederlandse Basketball Bond (NBB). De verzekering is collectief afgesloten voor alle leden van de Nederlandse Basketball Bond. Ook nieuwe leden zijn automatisch verzekerd.

 

Bijzonderheden

Ongevallen tijdens reisjes georganiseerd door de vereniging vallen volledig onder de dekking van deze verzekering. Er is tevens een werelddekking. Dus ook meerdaagse reizen vanuit de vereniging naar het buitenland zijn verzekerd. Voor een volledig beeld is het verstandig om de bij deze verzekering horende Algemene Voorwaarden geheel door te lezen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Sijtsma Groep B.V., telefoon 0318-550581. Meer informatie, kijk op de website van de NBB.

 

Vrijwilligers

De vrijwilliger-polis (bij O & O) Bestaat uit drie verzekeringen:

  • Een aansprakelijkheidsverzekering
  • Een ongevallenverzekering
  • Een ongevallen inzittendenverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken, toegebracht door verzekerden tijdens werkzaamheden voor de vereniging. De ongevallenverzekering voorziet in een uitbetaling van het verzekerde bedrag in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en onder voorwaarden dokterskosten en materiële schade. Deze verzekering biedt dekking voor ongevallen overkomen tijdens activiteiten voor de vereniging, inclusief het reizen.

 

De ongevallen inzittendenverzekering geeft een uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit, geneeskundige kosten en materiële schade aan de inzittenden na een auto-ongeluk binnen Europa, als de auto op het moment van het ongeval gebruikt werd ten behoeve van de vereniging. 

 

Zoeken

Gebruik onderstaand veld om te zoeken binnen onze website.

 

 

Ook basketballen?

Lijkt het je ook leuk om te basketballen? Je bent van harte welkom om een keer mee te trainen! Wij trainen bij EBCG op woensdag, donderdag of vrijdag. Meldt je aan bij de ledenadministratie via het contactformulier, om te kijken met welk team je een paar keer mee kan trainen.

 

Vragen?

Heb je vragen of wil je in contact met ons komen? Vul dan het contactformulier in.