Verklaring Omtrent Gedrag

E.B.C.G. wil als organisatie, die volledig gerund wordt door vrijwilligers, een veilige plek zijn voor jong en oud. Om deze reden vragen wij aan al onze trainers en coaches om een verklaring omtrent gedrag te overleggen (VOG). 

 

Elke vrijwilliger die werkt met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking kan een gratis VOG krijgen. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie en dus ook van E.B.C.G.. Door het actief voeren van een dergelijk beleid zijn kinderen en mensen met een verstandelijke beperking echt in veilige handen.

 

Een Verklaring Omtrent Gedrag is één van de maatregelen die een sportclub kan nemen om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de club kunnen uitoefenen. Met deze verklaring toont de persoon aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

Wij hebben als E.B.C.G. de vraag gesteld of het nodig is om een VOG te vragen van onze vrijwilligers, wij kennen elkaar immers vaak al lang en goed. Maar wij zijn van mening dat het een algemene maatregel is om de veiligheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des persoons. Door als club  een VOG te verlangen van iedereen die in functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laten we zien dat E.B.C.G. de veiligheid van je leden serieus neemt.

 

Het je vragen hierover neem dan contact op met het bestuur of natuurlijk met onze vertrouwenspersoon.

 

Zoeken

Gebruik onderstaand veld om te zoeken binnen onze website.

 

 

Ook basketballen?

Lijkt het je ook leuk om te basketballen? Je bent van harte welkom om een keer mee te trainen! Wij trainen bij EBCG op woensdag, donderdag of vrijdag. Meldt je aan bij de ledenadministratie via het contactformulier, om te kijken met welk team je een paar keer mee kan trainen.

 

Vragen?

Heb je vragen of wil je in contact met ons komen? Vul dan het contactformulier in.